تاریخ : سه شنبه 17 تير 1399
کد 99

نحوه تخصیص اعتبار سوخت بنزین به وانت بارهای بنزین سوز

نحوه تخصیص اعتبار سوخت بنزین به وانت بارهای بنزین سوز شهری و لزوم اخذ پروانه فعالیت برای تمامی ناوگان وانت بار از سامانه مرکزی حمل و نقل درون شهری اعلام شده است.
در مرحله اول متقاضیان با ورود به نشانی اینترنتیutcms.ir نسبت به انجام مراحل ثبت نام اقدام نموده و مرحله دوم نیز ثبت نام پروانه فعالیت و دریافت کد رهگیری می باشد.
متقاضیان پس از طی این مراحل در مرحله سوم برای دریافت پروانه فعالیت به سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری ممقان مراجعه و در مرحله چهارم سهمیه افزایشی در کارت بانکی راننده به صورت اعتبار ریالی وایز خواهد شد.
شایان ذکر است مالکین که سند چند خودرو بنامشان می باشد جهت کسب اطلاعات بیشتر به شهرداری ممقان مراجعه نمایند.
 
واحد حمل و نقل شهرداری ممقان