تاریخ : دوشنبه 16 تير 1399
کد 98

بازدید شهردار و اعضای شورای اسلامی از پروژه های عمرانی

 مهندس نجمی شهردار ممقان به همراه اعضای شورای اسلامی شهر از پیشرفت فیزیکی پروژه های عمرانی شهرداری ممقان بازدید بعمل آوردند .
 
گزارش تصویری از بازدید اعضای شورای اسلامی از پروژه های عمرانی