تاریخ : يکشنبه 15 تير 1399
کد 97

رنگ آمیزی سرعت گیرهای سطح شهر توسط شهرداری ممقان

در راستای زیباسازی چهره شهری ، افزایش ایمنی تردد خودروها و امنیت عابرین پیاده در اقدامی از سوی واحد خدمات شهری شهرداری ممقان سرعت گیر های سطح شهردر حال رنگ آمیزی می باشند و با توجه به ایجاد چندین سرعت گیر در نقاطی از سطح شهر و لزوم کاهش سرعت در برخی از معابر و همچنین جهت دید بهتر رانندگان این امر صورت پذیرفته است.
 روابط عمومی شهرداری ممقان
 
گزارش تصویری ازرنگ آمیزی سرعت گیرها