تاریخ : يکشنبه 15 تير 1399
کد 96

بازدیدهای مهندس نجمی از معابر سطح شهر

بازدید های مهندس نجمی شهردار ممقان از معابر و اماکن سطح شهر ، جهت تسریع در پاسخگویی به نیازها و درخواست های همشهریان عزیز
 
بازدید از کوچه شهید باهنر ۶/۱ مقرر شدشهرداری ممقان با مشارکت ساکنین محترم در احداث آبرو و اجرای شیب بندی جهت اتصال دو معبر اقدام نماید.
بازدید از خیابان رانندگان کوچه سوم در خصوص درخواست آسفالت ریزی ،مقرر شد با عنایت به اینکه که لکه گیری توسط مالکین بصورت بتنی انجام گرفته است لذا مقتضی است مالکین محترم آماده سازی معبر فوق را انجام داده تا شهرداری نسبت به آسفالت ریزی اقدام نماید.
بازدید از محله مزیدلو کوچه شهید حلاج بنا به درخواست همشهری محترم مبنی بر وجود تیر برق  در وسط معبر ، مکاتبات لازم با اداره برق جهت جابجایی تیر برق صورت پذیرفت.
بازدید ازکوچه اشرفی (سفلی) جنب بانک کشاورزی مقرر شد ساکنین محترم جهت هدایت آبهای سطحی مشارکت نمایند.
 
گزارش تصویری از بازدید از کوچه اشرفی و باهنر