تاریخ : دوشنبه 9 تير 1399
کد 87

پروژه های عمرانی شهرداری ممقان

گزارش تصویری از روند عملیات و پیشرفت فیزیکی پروژه های عمرانی شهرداری ممقان

 🔸اجرای عملیات زیرسازی و آماده سازی طرح تعریض پروژه بلوار شهید سردار سلیمانی
🔸پروژه جدول گذاری پشت مدرسه شیرین عسل
🔸پروژه ساماندهی مسیل امشج
 
گزارش تصویری از پیشرفت فیزیکی پروژه های عمرانی