تاریخ : يکشنبه 7 آذر 1400
کد 394

روز نیروی دریایی مبارک باد

روز نیروی دریایی مبارک باد

از این سوی «تنگه هرمز» تا «دریای عمان»؛ از «جزیره هنگام»؛ تا «تنب کوچک و تنب بزرگ» و تا هرکجا که آب های‌ بی کران الهی، مرزهای ایران اسلامی را ساخته اند، شیرمردان نیروی دریایی، سوار بر دعای ملت ایران، دیوارهای آهنینی ساخته اند که متجاوز، به هیچ روی از ان گذر نخواهد کرد.

روز نیروی دریایی مبارک باد

روابط عمومی شهرداری ممقان