تاریخ : پنجشنبه 20 خرداد 1400
کد 330

بازدید شهردارممقان از محله پتره

بازدید شهردارممقان از محله پتره

به اطلاع همشهریان عزیز می رساند که به درخواست اهالی محترم ساکن در منطقه مشهور به پتره در سال ۹۹ و اعلام آمادگی جهت مشارکت در آماده سازی متاسفانه در زمان اجرا نیز اهالی محترم  پیمانکار مجری را انتخاب کرده بودند و چندین بار در خصوص عدم وجود شیب لازم جهت هدایت آب های سطحی راهنمایی های لازم داده شده بود ولی متاسفانه بر همان روال اجرا نموده اند که باعث ماندن آب  در جوب و امکان هدایت به خارج از منطقه وجود ندارد واز ۳ کوچه  موجود در منطقه پتره نیز یکی از آنها اقدام به احداث آبرو  نموده است که  آسفالت ریزی خواهد شد و به اهالی محترم نیز اطلاع داده شد  در صورتی که تا 10روز کاری اگر اقدام به آبرو گذاری در کوچه های فرعی نمایند شهرداری نیز همزمان اقدام به آسفالت ریزی کوچه های فرعی خواهد نمود.

روابط عمومی شهرداری ممقان
گزارش تصویری بازدید شهردار از محله پتره