تاریخ : جمعه 2 خرداد 1399
کد 30

تخریب ملک آقایان قاسم و محمد مسلمی توسط شهرداری ممقان

با عنایت به واقع شدن ملک آقایان قاسم و محمد مسلمی در مسیر عقب کشی واقع در گذر محله علیا بطرف مسجد یخچال و همکاری باشهرداری ،لذا شهرداری ممقان در چارچوب مقررات و ضوابط شهرسازی و طی مصالحه نامه ای ،در ازای ۹۰/۵۸ مترمربع مساحت واقع در مسیر عقب کشی تعهد به تخریب و نخاله برداری نموده بود که در جهت عمل به تعهدات خود مبادرت به تخریب و نخاله برداری از ملک موصوف نمود.

🔸تقدیر و تشکر از آقایان قاسم و محمد مسلمی که در آزاد سازی مسیر با شهرداری همکاری نمودند.

🔸روابط عمومی شهرداری ممقان 

 
گزارش تصویری خدمات شهری