تاریخ : چهارشنبه 18 فروردين 1400
کد 299

بازدید شهردار ممقان از پروژه جدول گذاری معابر مسکن مهر

به گزارش روابط عمومی شهرداری ممقان، مهندس نجمی شهردار ممقان ، به همراه کارشناسان این اداره از پروژه عملیاتی و اجرایی جدول گذاری معابر مسکن مهر بازدید کرده و بر چگونگی روند اجرای پروژه نظارت نمودند .
گزارش تصویری بازدید شهردار از پروژه جدول گذاری معابر مسکن مهر 18 فروردین 1400