تاریخ : دوشنبه 11 اسفند 1399
کد 273

بازدید مهندس نجمی شهردار ممقان از کوچه شهید فهمیده

 گزارش تصویری از بازدید شهردار ممقان 

  به گزارش روابط عمومی شهرداری ممقان ،بنابر درخواست اهالی محترم کوچه شهید فهمیده (طاغار)
مهندس نجمی شهردار ممقان به همراه کارشناسان مربوطه از محل بازدید نموده و بررسی های لازم را بعمل آوردند.


روابط عمومی شهرداری ممقان 
گزارش تصویری بازدید شهردار از کوچه شهید فهمیده