تاریخ : دوشنبه 11 اسفند 1399
کد 272

تخریب ، خاکبرداری و بازدید شهردار ممقان

گزارش تصویری از تخریب ملک مخروبه واقع در محله سفلی کوچه ارزن 

 با عنایت به اخطار تخریب ملک مخروبه واقع در محله سفلی کوچه ارزن، شهرداری ممقان به منظور تسهیل در رفت و آمد همشهریان اقدام به تخریب و خاکبرداری نمود.
با تشکر از مالکین محترم، صمدپور اصل و رضا دخت جهت همکاری و رفع خطر.


روابط عمومی شهرداری ممقان  
گزارش تصویری تخریب و خاکبرداری اسفند -