تاریخ : يکشنبه 3 اسفند 1399
کد 261

بازدید شهردار از نقاط مختلف شهر

به گزارش روابط عمومی شهرداری ممقان ، شهردار به همراه کارشناسان فنی از نقاط مختلف شهر بازدید و بررسی لازم را بعمل آوردند .

روابط عمومی شهرداری ممقان 
گزارش تصویری بهمن ماه بازدید شهری