تاریخ : پنجشنبه 24 مهر 1399
کد 221

عملیات کفسازی پارک خانی گلی

گزارش تصویری از عملیات کف سازی پارک خانی گلی توسط واحد عمران شهرداری ممقان 

روابط عمومی شهرداری ممقان 
گزارش تصویری عملیات کفسازی پارک خانی گلی ممقان