تاریخ : پنجشنبه 24 مهر 1399
کد 220

کابل کشی و نصب پایه چراغ در پارک خانی گلی

در ادامه تکمیل پروژه پارک خانی گلی خدمات شهری شهرداری ممقان اقدام به کابل کشی و نصب پایه چراغ نموده است. 

روابط عمومی شهرداری ممقان 
گزارش تصویری نصب پایه چراغ و کابل کشی پارک خانی گلی