تاریخ : يکشنبه 20 مهر 1399
کد 218

شن ریزی و زیر سازی معابر مسکن مهر

شن ریزی و زیر سازی معابر مسکن مهر

 شهرداری ممقان به منظور تسهیل در تردد شهروندان و وسائل نقلیه اقدام به زیر سازی و شن ریزی معابر مسکن مهر نموده است.

روابط عمومی شهرداری ممقان 
 
گزارش تصویری شن ریزی و زیر سازی معاب مسکن مهر