تاریخ : سه شنبه 14 مرداد 1399
کد 147

بازدید مهندس نجمی از معابر سطح شهر

برابردرخواست های همشهریان عزیز مهندس نجمی شهردار ممقان جهت تسریع در پاسخگویی به نیازها و درخواست های شهروندان محترم از معابر و اماکن سطح شهربازدید بعمل آوردند:
 
بازدید از پروژه های عمرانی شهرداری ممقان
بازدید از کوچه انگج درخصوص وجود ملک مخروبه
بازدید از خیابان شهید سرداری درخصوص درخواست ساکنین محترم جهت احداث آبرو
بازدید ازکوچه شهید گله بانی
 
گزارش تصویری از بازدیدشهردار از معابر سطح شهر