تاریخ : سه شنبه 7 مرداد 1399
کد 138

زیرسازی کوچه بالاتر از میدان چله قیه

در راستای تسهیل تردد شهروندان تسطیح وزیرسازی کوچه بالاتر از میدان چله قیه واقع در محله مزیدلو، توسط واحد خدمات شهری شهرداری ممقان انجام گرفت .
 
 روابط عمومی شهرداری ممقان
 
گزارش تصویری از تسطیح بالاتر از چله قیه