تاریخ : سه شنبه 7 مرداد 1399
کد 137

جمع آوری نخاله های کوچه لاله توسط شهرداری ممقان


باعنایت به اینکه جهت بهبود وضعیت هدایت آبهای سطحی و ارتقای سطح بهداشت محیط  آبرو گذاری کوچه لاله واقع در محله علیا به اتمام رسیده است که در این راستا نیروهای زحمتکش خدمات شهری شهرداری ممقان اقدام به جمع آوری نخاله های کوچه فوق نموده اند و آماده برای آسفالت ریزی می باشد.

روابط عمومی شهرداری ممقان
 
گزارش تصویری از آماده سازی کوچه لاله