تاریخ : يکشنبه 29 تير 1399
کد 122

بازدید مهندس نجمی از محلات علیا و سفلی

در راستای درخواست همشهریان محترم محلات علیا و سفلی درخصوص معابر و احداث دیوارهایی جهت جلوگیری از خطرات احتمالی مهندس نجمی شهردار ممقان از محل های فوق بازدید به عمل آوردند و مقرر شد که موارد مورد نظر مرتفع گردد .
 
گزارش تصویری از بازدید از محلات علیا و سفلی