تاریخ : پنجشنبه 26 تير 1399
کد 116

بازدید مهندس نجمی شهردار ممقان از معابر سطح شهر

بنا به درخواست ساکنین محترم خیابان جنت مهندس نجمی از معابر ذیل بازدید نمودند.
بازدید از خیابان جنت بن بست اول  ، مقرر شد نسبت به آسفالت ریزی پیاده‌روها اقدام گردد.
بازدید از خیابان جنت ۵ جنب گلخانه فرهاد ، مقرر شد تا آخر شهریور ماه اقدامات لازم نسبت به زیرسازی و جوب کشی محل فوق بعمل آید.

روابط عمومی شهرداری ممقان
 
گزارش تصویری از بازدید از خیابان جنت