تاریخ : پنجشنبه 26 تير 1399
کد 115

بازدید مهندس نجمی شهردار ممقان از خیابان باهنر

با عنایت به درخواست ساکنین کوچه باهنر ۱۴ روبروی استادیوم ورزشی جهت آبروگذاری طی بازدیدی که توسط مهندس نجمی شهردار ممقان به همراه کارشناسان شهرداری بعمل آمد ؛ مقرر شد در صورت مشارکت اهالی محترم در احداث آبرو ،شهرداری ممقان نیزنسبت به آسفالت ریزی معبر فوق اقدام نماید.
 
روابط عمومی شهرداری ممقان
 
گزارش تصویری از بازدید از خیابان باهنر