تاریخ : يکشنبه 22 تير 1399
کد 105

بازدید مهندس نجمی از محله علیا راه زینه

با عنایت به درخواست اهالی محترم معبر خود احداثی واقع در محله علیا راه زینه ، در خصوص احداث آبرو ، طی بازدیدی که توسط مهندس نجمی از محل فوق به عمل آمد؛ با توجه به اینکه محل فوق خارج از محدوده خدماتی شهرداری بوده و به همین دلیل  نقشه اجرایی برای معابر آن منطقه در دست شهرداری نمی باشد ؛ لذا با عرض پوزش فعلا امکان ارائه خدمات توسط شهرداری برای آن منطقه امکان پذیر نخواهد بود.
روابط عمومی شهرداری ممقان
 
گزارش تصویری از بازدید از محله علیا راه زینه