آرشیو مناقصات و مزایدات

شریط آگهی مزایده کتبی کارگاه تولید قطعات بتنی

شریط آگهی مزایده کتبی کارگاه تولید قطعات بتنی

(0)

شرایط مزایده کارگاه قطعات بتنی

سه شنبه 4 آذر 1399
آگهی مزایده مرحله اول حفظ و نگهداری زباله گاه و تفکیک از مبدا

آگهی مزایده مرحله اول حفظ و نگهداری زباله گاه و تفکیک از مبدا

(0)

مزایده

يکشنبه 2 آذر 1399
آگهی مزایده کتبی مرحله اول ماشین آلات شهرداری ممقان

آگهی مزایده کتبی مرحله اول ماشین آلات شهرداری ممقان

(0)

مزایده کتبی فروش ماشین آلات

چهارشنبه 28 آبان 1399
آگهی شرکت در مزایده مرحله اول جایگاه CNG گاز ممقان

آگهی شرکت در مزایده مرحله اول جایگاه CNG گاز ممقان

(0)

آگهی مزایده جایگاه CNG

چهارشنبه 28 آبان 1399
آگهی مزایده کتبی مرحله دوم ( نوبت اول – نوبت دوم )

آگهی مزایده کتبی مرحله دوم ( نوبت اول – نوبت دوم )

(0)

آگهی مزایده

يکشنبه 25 آبان 1399
آگهی مزایده کتبی مرحله اول ( نوبت اول – نوبت دوم )

آگهی مزایده کتبی مرحله اول ( نوبت اول – نوبت دوم )

(0)

آگهی مزایده کتبی مرحله اول ( نوبت اول – نوبت دوم )

پنجشنبه 1 آبان 1399
آگهی مزایده عمومی مرحله اول ( نوبت اول - نوبت دوم)

آگهی مزایده عمومی مرحله اول ( نوبت اول - نوبت دوم)

(0)

مزایده

چهارشنبه 2 مهر 1399
آگهی فراخوان جذب سرمایه گذار تجدید مرحله دوم

آگهی فراخوان جذب سرمایه گذار تجدید مرحله دوم

(0)

آگهی فراخوان جذب سرمایه گذار تجدید مرحله دوم (نوبت اول – دوم)

دوشنبه 10 شهريور 1399
آگهی مزایده کتبی مرحله دوم (نوبت اول - نوبت دوم )

آگهی مزایده کتبی مرحله دوم (نوبت اول - نوبت دوم )

(0)

آگهی مزایده کتبی مرحله دوم (نوبت اول - نوبت دوم )

دوشنبه 10 شهريور 1399
آگهی مزایده کتبی مرحله اول ( نوبت اول – نوبت دوم )

آگهی مزایده کتبی مرحله اول ( نوبت اول – نوبت دوم )

(0)

آگهی مزایده کتبی مرحله اول ( نوبت اول – نوبت دوم )

دوشنبه 13 مرداد 1399