آرشیو اخبار

آگهی مزایده قطعه زمین تفکیکی پلاک 2314

آگهی مزایده قطعه زمین تفکیکی پلاک 2314

(42)

آگهی مزایده قطعه زمین تفکیکی پلاک 2314

چهارشنبه 19 آبان 1400
آگهی مزایده قطعه زمین تفکیکی از پلاک 2850-2851

آگهی مزایده قطعه زمین تفکیکی از پلاک 2850-2851

(46)

آگهی مزایده قطعه زمین تفکیکی از پلاک 2850-2851

چهارشنبه 19 آبان 1400
آگهی مناقصه آسفالت ریزی معابر سطح شهر توسط شهرداری ممقان

آگهی مناقصه آسفالت ریزی معابر سطح شهر

آگهی مناقصه آسفالت ریزی معابر سطح شهر توسط شهرداری ممقان

(25)

آگهی مناقصه آسفالت ریزی معابر سطح شهر توسط شهرداری ممقان

سه شنبه 18 آبان 1400
نصب کدهای پستی

نصب کدهای پستی

نصب کدهای پستی

(25)

نصب کدهای پستی

سه شنبه 18 آبان 1400
بازدید و اتمام عملیات جدول گذاری ورودی شهر

بازدید و اتمام عملیات جدول گذاری ورودی شهر

بازدید و اتمام عملیات جدول گذاری ورودی شهر

(24)

بازدید و اتمام عملیات جدول گذاری ورودی شهر

شنبه 15 آبان 1400
عملیات آماده سازی پارکینگ

عملیات آماده سازی پارکینگ

عملیات آماده سازی پارکینگ

(22)

عملیات آماده سازی پارکینگ

پنجشنبه 13 آبان 1400
روز 13 آبان گرامی باد

روز 13 آبان گرامی باد

روز 13 آبان گرامی باد

(18)

روز 13 آبان گرامی باد

چهارشنبه 12 آبان 1400
دیدار مردمی شهردار

دیدار مردمی شهردار

دیدار مردمی شهردار

(20)

دیدار مردمی شهردار

چهارشنبه 28 مهر 1400
شهرک گلسار

شهرک گلسار

شهرک گلسار

(28)

شهرک گلسار

چهارشنبه 28 مهر 1400
آغاز هفته وحدت گرامی باد

آغاز هفته وحدت گرامی باد

آغاز هفته وحدت گرامی باد

(22)

آغاز هفته وحدت گرامی باد

سه شنبه 27 مهر 1400