آرشیو اخبار

ساماندهی باکس های زباله

ساماندهی باکس های زباله

ساماندهی باکس های زباله

(14)

ساماندهی باکس های زباله

چهارشنبه 17 آذر 1400
دیدار مردمی شهردار ممقان

دیدار مردمی شهردار ممقان

دیدار مردمی شهردار ممقان

(14)

دیدار مردمی شهردار ممقان

سه شنبه 9 آذر 1400
بازدیدهای شهردار ممقان از نقاط مختلف شهر

بازدیدهای شهردار ممقان از نقاط مختلف شهر

بازدیدهای شهردار ممقان از نقاط مختلف شهر

(14)

بازدیدهای شهردار ممقان از نقاط مختلف شهر

سه شنبه 9 آذر 1400
روز نیروی دریایی مبارک باد

روز نیروی دریایی مبارک باد

روز نیروی دریایی مبارک باد

(14)

روز نیروی دریایی مبارک باد

يکشنبه 7 آذر 1400
مراسم غبار روبی مزار شهداء و شهدای گمنام

مراسم غبار روبی مزار شهداء و شهدای گمنام

مراسم غبار روبی مزار شهداء و شهدای گمنام

(19)

مراسم غبار روبی مزار شهداء و شهدای گمنام

پنجشنبه 4 آذر 1400
آیین رونمایی از تمبر اختصاصی خوشه نخودچی ممقان

آیین رونمایی از تمبر اختصاصی خوشه نخودچی ممقان

آیین رونمایی از تمبر اختصاصی خوشه نخودچی ممقان

(21)

آیین رونمایی از تمبر اختصاصی خوشه نخودچی ممقان

چهارشنبه 3 آذر 1400
بسیجیان شهرداری ممقان

بسیجیان شهرداری ممقان

بسیجیان شهرداری ممقان

(13)

بسیجیان شهرداری ممقان

چهارشنبه 3 آذر 1400
هفته بسیج گرامی باد

هفته بسیج گرامی باد

هفته بسیج گرامی باد

(15)

هفته بسیج گرامی باد

شنبه 29 آبان 1400
تجلیل از نویسندگان و قبول شدگان کنکور 1400

تجلیل از نویسندگان و قبول شدگان کنکور 1400

تجلیل از نویسندگان و قبول شدگان کنکور 1400

(14)

تجلیل از نویسندگان و قبول شدگان کنکور 1400

دوشنبه 24 آبان 1400
روشنایی بلوار باهنر و جابجایی تیرهای برق سطح شهر

روشنایی بلوار باهنر و جابجایی تیرهای برق سطح شهر

روشنایی بلوار باهنر و جابجایی تیرهای برق سطح شهر

(58)

روشنایی بلوار باهنر و جابجایی تیرهای برق سطح شهر

شنبه 22 آبان 1400