آرشیو اخبار

دیدار و تبادل نظر در خصوص راههای ورودی شهر

دیدار و تبادل نظر در خصوص راههای ورودی شهر

دیدار و تبادل نظر در خصوص راههای ورودی شهر

(8)

دیدار و تبادل نظر در خصوص راههای ورودی شهر

دوشنبه 20 دي 1400
روز نوزدهم دی ماه، یادآور حماسه بزرگ و با شکوه

روز نوزدهم دی ماه، یادآور حماسه بزرگ و با شکوه

روز نوزدهم دی ماه، یادآور حماسه بزرگ و با شکوه

(5)

روز نوزدهم دی ماه، یادآور حماسه بزرگ و با شکوه

يکشنبه 19 دي 1400
مانور پناهگیری و خروج اضطراری در زلزله

مانور پناهگیری و خروج اضطراری در زلزله

مانور پناهگیری و خروج اضطراری در زلزله

(9)

مانور پناهگیری و خروج اضطراری در زلزله

چهارشنبه 15 دي 1400
ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺣﻀﺮﺕ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺯﻫﺮﺍ (ﺱ) ﺗﺴﻠﯿﺖ ﺑﺎﺩ

ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺣﻀﺮﺕ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺯﻫﺮﺍ (ﺱ) ﺗﺴﻠﯿﺖ ﺑﺎﺩ

ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺣﻀﺮﺕ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺯﻫﺮﺍ (ﺱ) ﺗﺴﻠﯿﺖ ﺑﺎﺩ

(7)

ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺣﻀﺮﺕ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺯﻫﺮﺍ (ﺱ) ﺗﺴﻠﯿﺖ ﺑﺎﺩ

چهارشنبه 15 دي 1400
سالروز شهادت سردار دل ها تسلیت باد

سالروز شهادت سردار دل ها تسلیت باد

سالروز شهادت سردار دل ها تسلیت باد

(9)

سالروز شهادت سردار دل ها تسلیت باد

دوشنبه 13 دي 1400
سال روز نُه دی ماه گرامی باد

سال روز نُه دی ماه گرامی باد

سال روز نُه دی ماه گرامی باد

(10)

سال روز نُه دی ماه گرامی باد

پنجشنبه 9 دي 1400
دیدار مردمی شهردار ممقان

دیدار مردمی شهردار ممقان

دیدار مردمی شهردار ممقان

(10)

دیدار مردمی شهردار ممقان

چهارشنبه 8 دي 1400
بازدید شهردار از گذر پشت حسینیه خیابان شهید میرابی

بازدید شهردار از گذر پشت حسینیه خیابان شهید میرابی

بازدید شهردار از گذر پشت حسینیه خیابان شهید میرابی

(8)

بازدید شهردار از گذر پشت حسینیه خیابان شهید میرابی

دوشنبه 6 دي 1400
 بازدید شهردار ممقان از کوچه شهید ادبی

بازدید شهردار ممقان از کوچه شهید ادبی

بازدید شهردار ممقان از کوچه شهید ادبی

(7)

بازدید شهردار ممقان از کوچه شهید ادبی

دوشنبه 6 دي 1400
بازدید شهردار ممقان از ورودی گذر مرد بیگ

بازدید شهردار ممقان از ورودی گذر مرد بیگ

بازدید شهردار ممقان از ورودی گذر مرد بیگ

(11)

بازدید شهردار ممقان از ورودی گذر مرد بیگ

دوشنبه 6 دي 1400