آرشیو اخبار

رنگ آمیزی سرعت گیرهای سطح شهر توسط شهرداری ممقان

رنگ آمیزی سرعت گیرهای سطح شهر توسط شهرداری ممقان

(0)

در راستای زیباسازی چهره شهری

پنجشنبه 26 تير 1399
ملاقات مردمی شهردار ممقان با شهروندان

ملاقات مردمی شهردار ممقان با شهروندان

(0)

برابر اطلاعیه های قبلی شهردار ممقان در راستای تداوم

سه شنبه 24 تير 1399
اطلاعیه ملاقات مردمی شهردار ممقان با شهروندان

اطلاعیه ملاقات مردمی شهردار ممقان با شهروندان

(0)

جلسه ملاقات مردمی مهندس نجمی شهردار ممقان

دوشنبه 23 تير 1399
دیدار مهندس نجمی بارئیس تأمین اجتماعی

دیدار مهندس نجمی بارئیس تأمین اجتماعی

(0)

ه مناسبت هفته تامین اجتماعی مهندس نجمی شهردار ممقان

يکشنبه 22 تير 1399
بازدید مهندس نجمی از انتهای بلوار بسیج

بازدید مهندس نجمی از انتهای بلوار بسیج

(0)

با توجه به درخواست ساکنین محترم معبر شش متری

يکشنبه 22 تير 1399
بازدید مهندس نجمی شهردار ممقان از پروژه های عمرانی

بازدید مهندس نجمی شهردار ممقان از پروژه های عمرانی

(0)

مهندس نجمی در حاشیه این بازدیدبا بیان اینکه بازدید

يکشنبه 22 تير 1399
بازدید مهندس نجمی از خیابان کشاورز

بازدید مهندس نجمی از خیابان کشاورز

(0)

با عنایت به درخواست ساکنین خیابان کشاورز پشت حسینیه

يکشنبه 22 تير 1399
بازدید مهندس نجمی از محله علیا راه زینه

بازدید مهندس نجمی از محله علیا راه زینه

(0)

با عنایت به درخواست اهالی محترم معبر خود احداثی واقع

يکشنبه 22 تير 1399
بازدید شهردار ممقان ازمحله امشج بن بست اول

بازدید شهردار ممقان ازمحله امشج بن بست اول

(0)

با عنایت به درخواست همشهریان ساکن

يکشنبه 22 تير 1399
 آگهی فراخوان شناسایی وجذب سرمایه گذار

آگهی فراخوان شناسایی وجذب سرمایه گذار

(0)

بدینوسیله شهرداری ممقان برابر بند5 صورتجلسه شماره 14

يکشنبه 22 تير 1399