شنبه, 23 آذر 1398
عنوان : تخریب ملك آقای ابراهیم اكبرزاده توسط شهرداری ممقان
کد خبر : ۳۵۹۵
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

باعنایت به واقع شدن ملک جناب آقای ابراهیم اکبرزاده در مسیر عقب کشی واقع در خیابان شهید سرداری کوچه شهید قدوسی و باتوجه به همکاری مالک محترم با شهرداری ،

لذا شهرداری ممقان در چارچوب مقررات و ضوابط شهرسازی و طی مصالحه نامه ای ،  در ازای ۶۳/۴۳ متر مربع مساحت واقع در مسیر عقب کشی ، تعهد به تخریب و نخاله برداری

جمعا معادل مبلغ ۲۳.۱۵۰.۰۰۰ ریال نموده بود که در جهت عمل به تعهدات خود مبادرت به تخریب و نخاله برداری از ملک موصوف نمود.

تقدیر وتشکر از جناب آقای ابراهیم اکبرزاده که در آزادسازی مسیر با شهرداری همکاری نمودند.

روابط عمومی شهرداری ممقان

تخریب  ملک آقای ابراهیم اکبرزاده توسط شهرداری ممقانبازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0