شنبه, 23 آذر 1398
عنوان : اطلاعیه شهرداری ممقان در خصوص طرح تخصیص لاستیك یارانه ای به كلیه مالكان ناوگان سبك باردرون شهری
کد خبر : ۳۵۸۶
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

بدینوسیله با توجه به آغاز فرآیند تخصیص لاستیک به ناوگان سبک باری درون شهری به اطلاع کلیه مالکان ناوگان سبک باری درون شهری دارای

پروانه فعالیت می رساند جهت بهره مندی از طرح تخصیص لاستیک و دریافت حواله لاستیک به سامانه مدیریت مرکزی حمل و نقل شهری به

آدرس www.utcms.ir مراجعه و در سایت مذکور ثبت نام نمایند.

مسئول حمل و نقل شهرداری ممقان

اطلاعیه شهرداری ممقان در خصوص طرح تخصیص لاستیک یارانه ای به کلیه مالکان ناوگان سبک باردرون شهریبازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0