يکشنبه, 29 دی 1398
عنوان : تخریب و خاكبرداری ملك وراث مرحومین محمد و شاه بیگم خانبابائی توسط شهرداری ممقان
کد خبر : ۳۵۶۲
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

باعنایت به واقع شدن ملک وراث مرحومین محمد و شاه بیگم خانبابائی در مسیر عقب کشی واقع در محله علیا کوچه شهید گله بانی و باتوجه به همکاری مالکین با شهرداری ،

لذا شهرداری ممقان در چارچوب مقررات و ضوابط شهرسازی و طی مصالحه نامه ای ،  در ازای ۵۰/۲۰ متر مربع مساحت واقع در مسیر عقب کشی ، تعهد به تخریب و نخاله برداری ،

تامین مصالح جهت دیوارکشی ، صدور پروانه ساختمانی و تغییر کاربری جمعا معادل مبلغ ۱۲۶.۶۴۰.۷۰۰ ریال نموده بود که در جهت عمل به تعهدات خود مبادرت به تخریب و

نخاله برداری از ملک موصوف نمود.

تقدیر وتشکر از وراث محترم خانبابائی که در آزادسازی مسیر با شهرداری همکاری نمودند.

روابط عمومی شهرداری ممقان

تخریب و خاکبرداری  ملک وراث مرحومین محمد و شاه بیگم خانبابائی  توسط شهرداری ممقان

تخریب و خاکبرداری  ملک وراث مرحومین محمد و شاه بیگم خانبابائی  توسط شهرداری ممقان

تخریب و خاکبرداری  ملک وراث مرحومین محمد و شاه بیگم خانبابائی  توسط شهرداری ممقانبازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0