پنج‌شنبه, 25 مهر 1398
عنوان : تخریب و خاكبرداری ملك آقایان شكراله مجیدی و عبدالحسین محمدباقرپور توسط شهرداری ممقان
کد خبر : ۳۵۲۹
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

با عنایت به اینکه ملک متعلق به آقایان شکراله مجیدی و عبدالحسین محمدباقرپور واقع در خیابان امام خمینی جنب بانک صادرات در مسیر عقب کشی واقع گردیده بود

لذا شهرداری ممقان پس از تملک ملک مذکور در جهت عمل به تعهدات موضوع مصالحه نامه اقدامات مقتضی راجع به تخریب و نخاله برداری و آزادسازی مسیر معمول نمود.
تقدیر وتشکر از مالکین محترم که در آزادسازی مسیر با شهرداری همکاری نمودند.

روابط عمومی شهرداری ممقان

تخریب و خاکبرداری  ملک آقایان شکراله مجیدی و عبدالحسین محمدباقرپور توسط شهرداری ممقان

تخریب و خاکبرداری  ملک آقایان شکراله مجیدی و عبدالحسین محمدباقرپور توسط شهرداری ممقانبازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0