دوشنبه, 25 شهريور 1398
عنوان : آبروگذاری كوچه تازه احداث شهید سرداری توسط ساكنین معبر موجود
کد خبر : ۳۴۹۶
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

با عنایت به بازدیدی که توسط مهندس نجمی به همراه کارشناسان شهرداری از کوچه تازه احداث شهید سرداری بعمل آمده بود مقرر شده بود در صورت همکاری و مساعدت

ساکنین معبر موجود در اجرای آبرو ، شهرداری نیزنسبت به آسفالت محل مورد نظراقدام نماید ؛ضمن تقدیر و تشکر از ساکنین در اجرای عملیات آبرو گذاری به منظور هدایت

آبهای سطحی شهرداری ممقان نیز در اسرع وقت نسبت به آسفالت ریزی کوچه فوق اقدام خواهد کرد.

روابط عمومی شهرداری ممقان

آبروگذاری کوچه  تازه احداث شهید سرداری شهر ممقان توسط ساکنین معبر موجود

آبروگذاری کوچه  تازه احداث شهید سرداری شهر ممقان توسط ساکنین معبر موجود

 بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0