دوشنبه, 25 شهريور 1398
عنوان : تخریب و خاكبرداری ملك آقای حاج جواد قربانسیاهی توسط شهرداری ممقان
کد خبر : ۳۴۹۰
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

با توجه به مصالحه شهرداری ممقان با آقای حاج جواد قربانسیاهی نسبت به ملک واقع در محله علیا کوچه ملایوسف ،شهرداری ممقان در عمل به تعهدات خود در چارچوب

مصالحه صورت گرفته مساعدتهای لازم را در جهت تخریب و آزادسازی ملک نامبرده انجام داد.

تقدیر و تشکر از حاج آقا قربانسیاهی به جهت همکاری در مسیرگشایی

روابط عمومی شهرداری ممقان

تخریب و خاکبرداری  ملک آقای حاج جواد قربانسیاهی توسط شهرداری ممقان

تخریب و خاکبرداری  ملک آقای حاج جواد قربانسیاهی توسط شهرداری ممقان

 بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0