جمعه, 1 شهريور 1398
عنوان : جلسه اعضاء هیئت سرمایه گذاری شهرداری ممقان
کد خبر : ۳۴۵۵
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

چهارمین جلسه هیئت عالی سرمایه گذاری شهرداری ممقان باحضور اعضا هیئت وهمچنین اعضای شورای اسلامی شهر تشکیل ودرخصوص پیگیری فرآیند

میدان عرضه حبوبات وخشکبار در اراضی محمدبیگ ورفع موانع پیش رو و همچنین درجهت تسریع در اتمام روند اداری آن تصمیمات لازم اتخاذگردید.

روابط عمومی شهرداری ممقان

جلسه اعضاء  هیئت سرمایه گذاری شهرداری ممقان

جلسه اعضاء  هیئت سرمایه گذاری شهرداری ممقانبازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0