جمعه, 1 شهريور 1398
عنوان : حضور كارشناسان دفترفنی استانداری در شهرداری ممقان
کد خبر : ۳۴۵۱
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برابر هماهنگی های بعمل آمده کارشناسان دفترفنی استانداری روز یکشنبه مورخه 98/05/13 درشهرداری ممقان حضور یافته و از محل

پرونده های ارسالی به دفترفنی،بازدید و بررسی نمودند تا درجلسه آتی کمیسیون تغییرات طرح هادی شهر ممقان ،طرح گردد.

حضور کارشناسان دفترفنی استانداری در شهرداری ممقانبازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0