جمعه, 1 شهريور 1398
عنوان : بازدید مهندس نجمی شهردار ممقان و كارشناسان شهرداری از ایستگاه آتش نشانی
کد خبر : ۳۴۴۹
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰


در طی این بازدید شهردار ممقان با تاکید بر لزوم تقویت و حفظ آمادگی جسمانی پرسنل در زمان رویارویی با حوادث گفت : توجه به نقش و اهمیت ورزش  و افزایش

فعالیت های بازآفرینی و توجه به نقش آموزش می تواند باعث افزایش دانش و مهارت و بالا رفتن قوای جسمانی و آمادگی بدنی پرسنل شود.
مهندس نجمی افزود :در حرفه آتش نشانی آمادگی جسمانی پرسنل در راستای انجام عملیات های مختلف حوادث و حریق برای نجات جان و اموال انسانها از اهمیت

خاصی بر خوردار بوده و ضرورت تبیین برنامه مدون جهت  انجام تستهای ورزشی و تمرین های مرتبط و منظم بسیار حائز اهمیت می باشد.

روابط عمومی شهرداری ممقان

بازدید  مهندس نجمی شهردار ممقان و کارشناسان شهرداری از ایستگاه آتش نشانی

 


 بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0