جمعه, 1 شهريور 1398
عنوان : بازدید شهردار ممقان و كارشناسان شهرداری از كوچه حاج رحمان
کد خبر : ۳۴۳۴
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

 با عنایت به درخواست تعدادی از ساکنین واقع در محله علیا کوچه حاج رحمان در خصوص وجود ابنیه در حال تخریب و امکان ریزش ، با توجه به بازدیدی که توسط

  مهندس نجمی و کارشناسان شهرداری از محل فوق به عمل آمد ؛ جهت انجام مراحل قانونی به استناد بند ۱۴ ماده ۵۵  قانون شهرداری اقدامات لازم به عمل خواهد آمد.

روابط عمومی شهرداری ممقان

بازدید شهردار ممقان و كارشناسان شهرداری از كوچه حاج رحمان

 بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0