جمعه, 1 شهريور 1398
عنوان : بازدید شهردار ممقان و كارشناسان شهرداری از كوچه شهید هاشمی
کد خبر : ۳۴۳۲
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

با عنایت به درخواست ساکنین محترم کوچه شهید هاشمی در خصوص وجود تیر برق در وسط معبر تعریض شده ، با توجه به بازدید بعمل آمده توسط مهندس نجمی شهردار ممقان

به همراه کارشناسان شهرداری ، تصمیم بر این شد که همکاران مکاتبات لازم با اداره برق جهت جابجایی تیر برق به عمل آورند.

روابط عمومی شهرداری ممقان

 

 بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0