جمعه, 1 شهريور 1398
عنوان : بازدیدشهردار ممقان و كارشناسان شهرداری از خیابان سرداری كوچه تازه احداث
کد خبر : ۳۴۳۰
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

با عنایت به درخواست تعدادی از ساکنین خیابان سرداری کوچه تازه احداث در خصوص نبود آبرو و آسفالت ، طی بازدیدی که توسط مهندس نجمی به همراه کارشناسان شهرداری

از محل بعمل آمد ، مقرر شد در صورت همکاری و مساعدت ساکنین معبر موجود در اجرای آبرو ، شهرداری نیز در اسرع وقت اقدام به آسفالت محل مورد نظر نماید.

روابط عمومی شهرداری ممقان

بازدیدشهردار ممقان و كارشناسان شهرداری از خیابان سرداری کوچه تازه احداثبازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0