جمعه, 1 شهريور 1398
عنوان : تخریب و خاكبرداری ملك وراث مرحوم ابوالفضل میرابی و مرحومه فاطمه سلطان باقری توسط شهرداری ممقان
کد خبر : ۳۴۲۴
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

با توجه به مصالحه شهرداری ممقان با وراث مرحوم ابوالفضل میرابی و مرحومه فاطمه سلطان باقری نسبت به ملک واقع در محله امشج خیابان ۱۰ متری امشج

نبش کوچه شهید میرابی ،شهرداری ممقان در عمل به تعهدات خود مساعدتهای لازم را در جهت تخریب و آزادسازی ملک نامبرده انجام داد.

تقدیر و تشکر از وراث محترم به جهت همکاری در مسیرگشایی

روابط عمومی شهرداری ممقان

تخریب و خاکبرداری  ملک وراث مرحوم ابوالفضل میرابی و مرحومه فاطمه سلطان باقری توسط شهرداری ممقان

تخریب و خاکبرداری  ملک وراث مرحوم ابوالفضل میرابی و مرحومه فاطمه سلطان باقری توسط شهرداری ممقان

 بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0