جمعه, 1 شهريور 1398
عنوان : تخریب و خاكبرداری ملك آقای رحیم سنایی و خانم سینایی توسط شهرداری ممقان
کد خبر : ۳۴۲۳
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

با توجه به مصالحه شهرداری ممقان با آقای رحیم سنایی و خانم سینایی نسبت به ملک نامبردگان واقع در محله امشج روبروی مسجد حضرت ابوالفضل (ع) که

در مسیر عقب کشی بوده ، شهرداری ممقان در عمل به تعهدات خود مساعدتهای لازم را در جهت تخریب و آزادسازی ملک نامبرده انجام داد.

تقدیر و تشکر از مالکین محترم به جهت همکاری در مسیرگشایی

روابط عمومی شهرداری ممقان

تخریب و خاکبرداری  ملک آقای رحیم سنایی و خانم سینایی توسط شهرداری ممقان

تخریب و خاکبرداری  ملک آقای رحیم سنایی و خانم سینایی توسط شهرداری ممقان

 بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0