چهارشنبه, 5 تير 1398
عنوان : اجرای بسیج ملی كنترل فشارخون توسط مركز بهداشت و درمان ممقان
کد خبر : ۲۳۸۸
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

بدینوسیله به اطلاع همشهریان گرامی می رساند در راستای اجرای بسیج ملی کنترل فشارخون بالا؛ چادرسلامت جهت اندازه گیری

فشارخون شهروندان ، توسط پرسنل مرکز بهداشت و درمان ممقان از ۲۰خرداد ماه لغایت ۱۵تیرماه در خیابان امام (پاسگاه قدیم) برپا گردید.
 

 

اجرای بسیج ملی کنترل فشارخون توسط مرکز بهداشت و درمان ممقانبازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0