چهارشنبه, 5 تير 1398
عنوان : عروج ملكوتی امام خمینی(ره)تسلیت باد
کد خبر : ۲۳۸۳
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

بسم الله الرحمن الرحيم
 روابط عمومی شهرداری ممقان سی امین سالگرد عروج امام خميني(ره)بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران .را به همه مسلمانان
وشيعيان و تمام ايرانيان وهمه آزادگان جهان تسليت عرض مينمايد.

عروج ملكوتی امام خمینی(ره)تسلیت باد

امام خميني در دوراني كه همه مرعوب حكومت شاه بودند باعنايت به راه وروش سيدوسالارشهيدان كربلا ومعصومي عليهاسلام اجمعين .برسر طاغوت زمان فريادكشيد.فريادي كه تاجهان باقي است كلام امام زنده و جاويداست . امام خميني از حق ملت در برابر بيگانگان دفاع نمودهرچند كه دراين راه سالهاي فراوان تبعيد وسختي رابه جان خريد اماسرانجام آن يارانش كه زماني درگهواره ها بودندعاقبت بزرگ شدندوبه ياري او برخواستندوسرانجام حكومت ظلم وجور را سرنگون ساختند. امام امت سالها باتدبير كشورو حكومت اسلامي و ملت را هدايت نمودند.و همهء پايه هاي لازم براي تعالي كشور را ايجاد نمودند.وسرانجام دعوت حق را لبيك گفتندو اين جهان فاني را بسوي جهان باقي وپايدار ترك كردند.
راهي كه اجتناب ناپذير است و همهء ما روزي بايد آنرابرويم اكنون آنچه مهم است اينست كه باتوجه به سفارشات امام وگفتار ائمهء معصومين و قرآن و سنت وراهنمايي هاي ساير بزرگان دين و كشور امام زمان . باطلب ياري ازمهدي عزيز(عج) بتوانيم ضمن حفظ دستاوردهاي قبلي هرروز درسايه وحدت كلمه كه يادگارامام امت ماست به اهداف متعالي اسلام ناب محمدي نزديكتر شويم و دراين راه فقط و فقط براي ما اسلام و قرآن و اطاعت حق  تعالي مهم باشد نه هيچ چيز ديگري.  
كه البته ضمن خشنودي امام زمان (عج) باعث شادي روح پرفتوح امام امت نيز خواهيم شد.وصدالبته كه رهروان امام شهيدان.يعني شهدا ي ماوآزادگان ماو مجروحين ومعلولين مانيزازاين مهم خوشحال خواهند شدكه رضايت حق تعالي نيزدر وحدت كلمه ماوپيروي مهدي عزيز فاطمه است.

ياد خميني عزيز هميشه زنده وراهش پر رهرو باد.

                                                                                                                                                                                                                           روابط عمومی شهرداری ممقان

 بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0