چهارشنبه, 1 خرداد 1398
عنوان : تخریب و خاكبرداری ملك آقای حمید تصدقی توسط شهرداری ممقان
کد خبر : ۲۳۵۷
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

با توجه به مصالحه شهرداری ممقان با آقای حمید تصدقی نسبت به ملک واقع در محله مزیدلو خیابان شهید عرفان

 ،شهرداری ممقان در عمل به تعهدات خود مساعدتهای لازم را در جهت تخریب و آزادسازی ملک نامبرده انجام داد.
تقدیر و تشکر از مالک محترم به جهت همکاری در مسیرگشایی و عوامل اجرایی خدمات شهری شهرداری ممقان

روابط عمومی شهرداری ممقان

تخریب و خاکبرداری  ملک آقای  حمید تصدقی  توسط شهرداری ممقان

تخریب و خاکبرداری  ملک آقای  حمید تصدقی  توسط شهرداری ممقان

 بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0