يکشنبه, 1 ارديبهشت 1398
عنوان : جلسه مهندس نجمی شهردار ممقان و روسای ادارت درخصوص تكمیل و آماده سازی شهرك گلسار
کد خبر : ۲۳۱۹
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

جلسه بررسی وهماهنگی درخصوص تکمیل زیرساخت ها وهمچنین اتمام آماده سازی شهرک گلسار باحضورشهردار ،  بخشدار ،ریاست دادگاه عمومی بخش ،

وروسای ادارات خدمات رسان ،تامین اجتماعی ، امور مالیاتی واعضای شورای اسلامی شهر ممقان و مهندس بیوک لطیفی ازمالکین شهرک گلسار دردفتر شورای شهر برگزار

گردید وتصمیمات اساسی درخصوص موضوعات یاد شده اتخاذ گردید.

جلسه مهندس نجمی شهردار ممقان و روسای ادارت درخصوص تکمیل و آماده سازی شهرک گلسار

جلسه مهندس نجمی شهردار ممقان و روسای ادارت درخصوص تکمیل و آماده سازی شهرک گلساربازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0