يکشنبه, 4 فروردين 1398
عنوان : هفته پدافند غیرعامل گرامی باد
کد خبر : ۲۲۱۷
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

"دفاع جزیی از هویت یک ملت است، هر ملتی که به فکر دفاع نباشد زنده نیست" مقام معظم رهبری(مد ظله العالی)

پدافند غیرعامل به عنوان راهبرد مهم و اساسی مصون سازی و بازدارندگی کشور در مقابل انواع تهدیدات دشمنان و رویکردی مؤثر در حفظ و حراست از دستاوردهای مادی و معنوی

نظام جمهوری مقدس اسلامی ایران برای رسیدن به رشد و پیشرفت و توسعه متوازن و پایدار و یکی از برنامه های امنیت ملی و داخلی کشور از اهمیت و جایگاه مهمی برخوردار است.

در این راستا مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) با نگرشی ژرف و دوراندیشی بلند نسبت به تهدیدات فراروی انقلاب اسلامی و همچنین درک ضرورت های دفاعی کشور، رویکرد و افق

جدیدی از پدافند غیرعامل را مطرح و تعریفی باز و موسع از پدافند غیرعامل داشته و بر دائمی بودن، اجرائی و عملیاتی کردن و استمرار آن تأکید دارند. همچنین تقویت بنیه دفاعی،

توجه به مصون سازی زیرساخت ها و مراکز ثقل با توجه به اصول پدافند غیرعامل برای افزایش بازدارندگی و ارتقای پایداری کشور از جمله سیاست ها و برنامه های ریاست محترم جمهوری

و دولت تدبیر و امید می باشد.لذا هفته پدافند غیرعامل(۶ آبان الی ۱۲ آبان) با شعار "پدافند غیرعامل ، حصول اطمینان از مصونیت و آمادگی کشور" فرصت ارزشمندی برای فرهنگ سازی

و ترویج گفتمان این رویکرد برای مسئولین و شهروندان می باشد.

ضمن تبریک فرارسیدن این هفته و تشکر از تلاش های دست اندرکاران این حوزه امید است با مساعدت و همکاری شایسته مدیران این امر مهم بیش از گذشته در جهت حفظ و حراست

و مصون سازی جامعه بسط، گسترش و اجرائی گردد. 

 

هفته پدافند غیرعامل گرامی بادبازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0