جمعه, 26 بهمن 1397
عنوان : بازدید شهردار وكارشناسان شهرداری ممقان
کد خبر : ۲۱۸۸
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

طی بازدیدی که شهردارممقان و کارشناسان شهرداری از سطح شهر داشتند از :

  1- پارک محله مزیدلو

2-هفته بازار قدیم

                      3- محله علیا کوچه شهید گله بانی

                        4- محله سفلی کوچه شهید هاشمی

بازدید نموده و مسائل و مشکلات موجود را بررسی کردند.

بازدید شهردار وكارشناسان شهرداری ممقان

بازدید شهردار وكارشناسان شهرداری ممقان

بازدید شهردار وكارشناسان شهرداری ممقان

بازدید شهردار وكارشناسان شهرداری ممقان

بازدید شهردار وكارشناسان شهرداری ممقانبازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0