شنبه, 28 مهر 1397
عنوان : اجرای آبرو گذاری در كوچه شهید سرداری و لاله
کد خبر : ۲۰۹۲
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

اجرای عملیات آبرو گذاری درآخر كوچه شهید سرداری واقع در محله سفلی و آخر کوچه لاله واقع در محله علیابه منظور هدایت آبهای سطحی با مشارکت اهالی انجام گرفت.

اجرای آبرو گذاری با مشارکت اهالی  در كوچه شهید سرداری و لاله

اجرای آبرو گذاری در كوچه شهید سرداری و لاله

اجرای آبرو گذاری در كوچه شهید سرداری و لاله

 بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0