دوشنبه, 2 مهر 1397
عنوان : هفته هلال احمر گرامی باد
کد خبر : ۲۰۲۷
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۲/۱۸ 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

ای تلاشگران برای تسکین آلام بشری، ای کوششگران در جهت برقراری دوستی و تفاهم متقابل و صلح پایدار میان ملتها...
روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر، بر تمامی زحمتکشان این عرصه مبارک باد

ای هلال احمر، ای هلال احمر
در پناهت پناهندگان، یاور مصیب دیدگان
در این جهان، جاودان بمان، جاودان چو مهر خاوران
در پناه داور، ساحل نجاتی، شب شکن چراغی
در هجوم طوفان ها، در هجوم طوفان ها
در جهان داور، نغمه بهاری، گلشن جوان ها
چشمه سار انسان ها، چشمه سار انسان ها
خستگان را یاور، مظهر امدادی، آیت درمانی، ای توانبخش جان ها
تو نهال سبزی، گل فروز عالم، تو امید سرخی، در کنار انسان ها

 

هفته هلال احمر گرامی باد
 بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0