بازدید مهندس نجمی از معابر سطح شهر

ملاقات مردمی شهردار ممقان با شهروندان عزیز

آگهی مزایده کتبی مرحله اول ( نوبت اول – نوبت دوم )

آگهی فراخوان شناسایی وجذب سرمایه گذار

عید سعید «قربان»، جشن «تقرب» عاشقان حق مبارك باد

    person

    یوسف نجمی - شهردار ممقان