دیدار مردمی شهردار ممقان

بازدیدهای شهردار ممقان از نقاط مختلف شهر

روز نیروی دریایی مبارک باد

مراسم غبار روبی مزار شهداء و شهدای گمنام

آیین رونمایی از تمبر اختصاصی خوشه نخودچی ممقان

    person

    یوسف نجمی - شهردار ممقان