ولادت حضرت معصومه و روز دختر مبارک

بازدید شهردارممقان از محله پتره

بازدید از روند آسفالت ریزی

بازدید از مناطق مختلف شهر

دیدار مردمی شهردار ممقان

    person

    یوسف نجمی - شهردار ممقان